Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH


  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie okresowych

   kontroli budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych

Prudnickie TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Prudniku ul. Piastowska 42 administrator/zarządca nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza  do  składania  ofert - na wykonanie w 2015 roku: Okresowej rocznej kontroli budynków mieszkalnych wielorodzinnych Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie kontroli przewidzianych art. 62.ust.1 lit a,b,c ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  (tj. budowlanej, gazowej, kominiarskiej ):

- Przegląd budowlany –  316 budynków

    - Przegląd instalacji gazowej –  306 budynków

    - Przegląd kominiarski –  315 budynków

  • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 26.02. 2015 r. /czwartek/ do godz. 1300 (pok. Nr 2 – Sekretariat)
  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego do dnia 27.02. 2015 r. /piątek/ o godz. 1000.
  • Instrukcję sporządzenia oferty można odebrać w siedzibie Zamawiającego tj. Prudnickiego TBS Sp. z o.o. w Prudniku przy ulicy Piastowskiej 42 w każdy dzień roboczy w godzinach od 700 do 1200 lub pobrać z naszej strony internetowej: www.tbsprudnik.pl
  • Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium oraz nie pobiera opłaty za instrukcję sporządzenia oferty.
  • Postępowanie wyboru oferty nie będzie prowadzone w trybie zamówienia publicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia wyboru oferty bez podania przyczyny.

Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Prudnickiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Piastowskiej Nr 42 I p., oraz na naszej stronie internetowej: www.tbsprudnik.pl

 Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest Krzysztof PAKUŁA, który przyjmuje zainteresowanych oferentów w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 6, w godzinach od 7.00 do 12.00 tel./fax.0774068350, wew.26.

                                                                                                    Prezes Zarządu Prudnickiego TBS Sp.z o.o.  

                                                                                                                  mgr Mirosław Czupkiewicz

 

Informacja o wyborze ofert :

 Do wykonania okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych , oraz okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej wybrana została  firma "CARBOHUT PROJEKT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią z siedzibą w 42-400 Zawiercie, ul. Mrzygłodzka 20.

Do wykonania okresowej kontroli stanu technicznego bydynków mieszkalnych wybrana została firma "KOSZTORYSY NADZORY" Tadeusz Czajka z siedzibą w 48-340 Głuchołazy, ul. Polna 2/5.

Dziękujemy za złozone oferty

                                                                                                         Prezes Zarządu Prudnickiego TBS Sp. z o.o.

                                                                                                                  mgr Mirosław Czupkiewicz