Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa szkoły na budynek mieszkalno-użytkowy

Zamawiający informuje o sprostowaniu ogłoszenia. Szczegóły w załączonym pliku :


Zamawiający informuje o zawarciu umowy. Szczegóły w załączonym pliku:


Zamawiający informuje o zakończeniu postępowania. Szczegóły w załączonych plikach :

1)
2)


Zamawiający przekazuje informację o złożonych ofertach, szczegóły w załączonym pliku:


 


Zamawiający informuje o złożeniu zapytań. Treść pytań i odpowiedzi Zamawiający udostępnia w pliku:

PDF2017.07.24_pytania-odpowiedzi.pdf (192,91KB)

Materiał pomocniczy:

DOCXTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH.docx (16,01KB)
XLSXtabela ES.xlsx (14,76KB)
DOCXHarmonogram finansowo-rzeczowy.docx (38,27KB)
XLSXharmonogram R-F.xlsx (18,38KB)
 

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert. Szczegóły w załączonych plikach: 

1)   PDF2017.07.24_ogloszenie-zmiana.pdf (110,02KB)

2)   PDF2017.07.24_siwz-zmiana.pdf (177,89KB)


Zamawiający informuje o złożeniu zapytania. Treść pytania i odpowiedź Zamawiający udostępnia w załączonym pliku:


Zamawiający informuje, że udostępnione pliki w formatach: PRD i ATH stanowią wyłącznie materiał pomocniczy. Zamawiający dołożył należytej staranności przy ich opracowaniu, jednak w przypadku rozbieżności wiążące będą dane zawarte w przedmiarach udostępnionych w dniu 12.07.2017 r.


Zamawiający informuje, że obiekt będący przedmiotem postępowania można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny z Zamawiającym.  


Zamawiający udostępnia pliki w wersji ATH :

  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  7)
  8)
  9)
10)
 


Zamawiający udostępnia pliki w wersji PRD :

  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  7)
  8)
  9)
10)
 


Zamawiający informuje o złożeniu zapytania. Treść pytania i odpowiedź Zamawiający udostępnia w załączonym pliku:
 


Zamawiający informuje o pomyłce w dokumencie 2017.07.19_swiz-zmiana.pdf i prawidłową wersję dokumentu udostępnia w pliku

1)
 


Zamawiający informuje o złożeniu zapytania. Treść pytania i odpowiedź Zamawiający udostępnia w załączonym pliku:  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że udzielona odpowiedź skutkuje zmianą SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu. Szczegóły w niżej zamieszczonych plikach:

1)  

2)  


Zamawiający udostępnia wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego:

1)   PDF2017.07.14_harmonogram_RF.pdf (832,99KB)

Zamawiający przekazuje informację o zakresach robót, które należy wycenić dla poszczególnych elementów scalonych.

2)   PDF2017.07.14_elementy_scalone.pdf (570,16KB)


Prudnickie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony - na usługę pn. Przebudowa budynku byłej szkoły na budynek wielorodzinny mieszkalno-usługowy w Prudniku przy ul. Mickiewicza 7  

Szczegółowe informacje w załączonych plikach:

I.   Ogłoszenie

1).    PDF2017.07.12_ogloszenie.pdf (230,56KB)
  

II.  SWIZ

1)   PDF0_TBS_siwz.pdf (496,50KB)

2)   PDF1a_TBS_siwz.pdf (1,09MB)
3)   PDF1b_TBS_siwz.pdf (1,21MB)
4)   PDF1c_TBS_siwz.pdf (1,28MB)
5)   PDF1d_TBS_siwz.pdf (1,12MB)
6)   PDF2_TBS_siwz.pdf (1,16MB)
7)   PDF3_TBS_siwz.pdf (1,27MB)

III. Dokumentacja techniczna   

1. Projekt budowlany -  http://ecs.pnet.pl/ptbs/Projekt_budowlany.pdf

2. Projekt budowlany – aneks w tym:

    a)   http://ecs.pnet.pl/ptbs/Przekrój_A-A_korekta.pdf 
    b)   http://ecs.pnet.pl/ptbs/Rzut_parteru_korekta.pdf
    c)   http://ecs.pnet.pl/ptbs/Rzut_I_piętra_korekta.pdf
    d)   http://ecs.pnet.pl/ptbs/Rzut_II_piętra_korekta.pdf
    e)   http://ecs.pnet.pl/ptbs/Rzut_piwnic_korekta.pdf
    f)    http://ecs.pnet.pl/ptbs/Stolarka_drzwiowa_korekta.pdf

3.  Aneks do projektu http://ecs.pnet.pl/ptbs/aneks_do_projektu.pdf

4.  Przedmiary:

    a)   http://ecs.pnet.pl/ptbs/przedmiar_I_etap_B_cz.wsp.vat8.pdf
    b)   http://ecs.pnet.pl/ptbs/przedmiar_I_etap_B_drogi_i_ogr.vat23.pdf
    c)   http://ecs.pnet.pl/ptbs/przedmiar_I_etap_B_TBS_vat23.pdf
    d)   http://ecs.pnet.pl/ptbs/przedmiar_I_etap_E_kredyt_vat8.pdf
    e)   http://ecs.pnet.pl/ptbs/przedmiar_I_etap_E_TBS_vat23.pdf
    f)    http://ecs.pnet.pl/ptbs/przedmiar_I_etap_inst_kredyt_vat8.pdf
    g)   http://ecs.pnet.pl/ptbs/przedmiar_I_etap_inst_TBS_vat23.pdf
    h)   http://ecs.pnet.pl/ptbs/przedmiar_II_etap_B_vat8.pdf
    i)    http://ecs.pnet.pl/ptbs/przedmiar_II_etap_E_kredyt_vat8.pdf
    j)    http://ecs.pnet.pl/ptbs/przedmiar_II_etap_inst_kredyt_vat8.pdf

5. Specyfikacje:

   a)   http://ecs.pnet.pl/ptbs/SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_sanitarna.pdf
   b)   http://ecs.pnet.pl/ptbs/SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_budowl.pdf
   c)   http://ecs.pnet.pl/ptbs/SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_drogi.pdf
   d)   http://ecs.pnet.pl/ptbs/SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_elektryka.pdf