Przejdź do treści strony
Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej

Przeglądy 2017

  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie okresowych

                       kontroli budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych

 

Prudnickie TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Prudniku ul. Piastowska 42 administrator/zarządca nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza  do  składania  ofert - na wykonanie w 2015 roku: Okresowej rocznej kontroli budynków mieszkalnych wielorodzinnych Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie kontroli przewidzianych art. 62.ust.1 lit a,b,c ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  (tj. budowlanej, gazowej, kominiarskiej ):

- Przegląd budowlany – 221 budynków

       - Przegląd instalacji gazowej – 213 budynków

       - Przegląd kominiarski – 220 budynków

 • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 24.02. 2017 r. /piątek/ do godz. 1300 (pok. Nr 2 – Sekretariat)
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.02. 2015 r. /piątek/ o godz. 1000.
 • Instrukcję sporządzenia oferty można odebrać w siedzibie Zamawiającego tj. Prudnickiego TBS Sp. z o.o. w Prudniku przy ulicy Piastowskiej 42 w każdy dzień roboczy w godzinach od 700 do 1200 lub pobrać z naszej strony internetowej: www.tbsprudnik.pl
 • Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium oraz nie pobiera opłaty za instrukcję sporządzenia oferty.
 • Postępowanie wyboru oferty nie będzie prowadzone w trybie zamówienia publicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Prudnickiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Piastowskiej Nr 42 I p., oraz na naszej strony internetowej: www.tbsprudnik.pl  (BIP)

 

Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest Krzysztof PAKUŁA, który przyjmuje zainteresowanych oferentów w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 6, w godzinach od 7.00 do 12.00 tel./fax.0774068350, wew.26.

 

                                                                                                                        Prezes Zarządu Prudnickiego TBS Sp. z o.o.

                                                                                                                                     mgr Mirosław Czupkiewicz

                                        

Metryczka
 • wytworzono:
  26-01-2017
  przez: Miroslaw Czupkiewicz
 • opublikowano:
  26-01-2017 11:38
  przez: Miroslaw Czupkiewicz
 • zmodyfikowano:
  26-01-2017 12:29
  przez: Miroslaw Czupkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  odwiedzin: 7709
Dane jednostki:

Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
48-200 Prudnik
ul. Piastowska 42
NIP: 755-17-65-883 REGON: 531795250
Numer konta: 07890500002000000266190001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 406 83 50
fax: 77 406 83 54
e-mail: info@tbsprudnik.pl
strona www: tbsprudnik.pl